Upcoming Shows...

11.8.2018  "Ramat-Gan Theatre" - Ramat-Gan  11:00

10.7.2018  "Ordea Square" - Ramat-Gan  20:30

11.6.2018  "Haifa Theatre" - Haifa  21:00

7.6.2018  "Krinitzi Museum" - Ramat-Gan  20:00

14.2.2018  "Yahalom Theatre" - Ramat-Gan  20:30
24.12.2017  "Einav center" - Tel-Aviv  20:00

6-11.10.2017  "Giv'ataim Theatre" - Giv'ataim  20:30

18.7.2017  "Be'er Sheva Hall" - Be'er Sheva  20:00

12.6.2017  "Haifa Hall" - Haifa  20:30

28.5.2017  "Giv'ataim Theatre" - Giv'ataim  20:00

19.3.2017  "Nes Ziona Culture Hall" - Nes Ziona  20:30

27.2.2017  "Be'er Sheva Hall" - Be'er Sheva 20:30

4.2.2017  "Ako Culture Hall" - Ako  21:00

1.6.2016   "Duhl Hall" - Tel Aviv  18:00 

16.5.2016  "The Music Hall" - Ra'anana  20:00

26.12.2015 "Ramat-Gan Theatre" - Ramat-Gan  20:30

23.12.2015 "Herzelia Theatre" - Herzelia  20:30

18.12.2015 "Elma" - Zihron Yaakov  22:00

25.11.2015 "Duhl Hall" - Tel Aviv  21:00

11.11.2015 "Mediatek Theatre" - Holon  21:00

24.10.2015 "Beit Hayotzer" - Tel Aviv  20:30

5.10.2015 "Giv'ataim Theatre" - Giv'ataim 22:00

3.10.2015 "Giv'ataim Theatre" - Giv'ataim 22:00

2.10.2015 "Giv'ataim Theatre" - Giv'ataim 22:00

28.9.2015 "Giv'ataim Theatre" - Giv'ataim 18:00

23.6.2015 "Beit Hayotzer" - Tel Aviv  20:30

29.4.2015 "Beit Hayotzer" - Tel Aviv  20:30

13.3.2015 Babylonian Jewry Heritage Center  11:00 

14.2.2015 "Mandela"  - Rosh Pina 21:00

27.1.2015 "Barby Club" - Tel Aviv  20:30

16.10.2014 "Giv'ataim Theatre" - Giv'ataim 21:30

30.8.2014  "Ozen Bar" - Tel Aviv  20:00